3 CÂU NÓI giúp hóa giải TỨC GIẬN MUỘN PHIỀN của Đức Phật Thích Ca

Khi bạn cảm thấy buồn bã, tức giận điều gì, hãy thầm tâm niệm 3 câu nói: “Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ ta trong quá khứ; Tất cả chúng sanh đều là chư Bồ Tát hóa hiện ở đời hiện tại; Tất cả chúng sinh đều là vị Phật tương lai”. Khi tâm bạn phát khởi được những suy nghĩ thanh tịnh hãy tiếp tục niệm “Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát”, tự khắc mọi muộn phiền, tức giận của thân, khẩu, ý sẽ tiêu tan. 

Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ trong quá khứ

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy các hàng đệ tử, chúng sinh rằng: “ Tất cả chính sinh đã từng làm cha mẹ đời trước của ta”. 

Nếu như có người kích động làm bạn tức giận, hãy nghĩ rằng ở đời quá khứ họ đã là cha mẹ của bạn, giống như cha mẹ của bạn ở kiếp này. Cha mẹ phải trải qua nhiều khó nhọc, đắng cay mới có thể sinh thành, dưỡng dục, chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ bạn trưởng thành. Bạn có thể nhẫn tâm căm ghét, tức giận họ sao?

Tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát

Bạn có biết rằng, những người khiến bạn tức giận, căm ghét đều là đang giúp bạn học chữ nhẫn, bao dung, từ bi, dưỡng tâm Bồ Đề. Do đó, bạn nên xem tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát hiện thân giáo hóa, chỉ riêng ta là người phàm khờ dại. 

Tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát

Atisha Hòa thượng trước kia từ Ấn Độ đến Tây Tạng, trên đường đi đặc biệt đem theo một người tùy tùng, ông ta bảo họ dùng mọi cách để chọc giận bản thân mình để có cơ hội học sự nhẫn nhục.

Thực tế, chúng ta nương nhờ phước báu được làm người mà còn gặp được người làm cho chúng ta tức giận, tương đương với việc chúng ta có cơ hội học sự nhẫn nhục, luyện tâm, rèn trí, chúng ta nên biết ơn, cúi đầu trước họ, coi họ chính là Bồ Tát.

Tất cả chúng sinh đều là Phật tương lai

Tất cả các chúng sinh, trong đó có cả ta, trải qua vô lượng kiếp, mặc dù tạo ra không ít nghiệp chướng nhưng cũng tích góp được nhiều công đức không thể nghĩ bàn. Do đó, trong đời hiện tại, nếu các chúng sinh vẫn gieo trồng, vun đắp cho “hạt giống Bồ Đề Tâm”, làm nhiều điều tốt đẹp cho tha nhân bá tánh thì trong đời tương lai sẽ trở thành vị Phật tôn kính, cứu độ hết thảy chúng sinh.

Tất cả chúng sinh đều là Phật tương lai

Chính vì vậy, mỗi khi bạn tức giận, oán thù, hãy luôn quán chiếu, tâm niệm: “Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ ta trong đời quá khứ, tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát, tất cả chúng sinh đều là Đức Phật ở tương lai”. Khi bạn phát khởi được những suy nghĩ, tri kiến thiện lành, thanh tịnh thì cơn giận dữ sẽ tan biến, đem lại an vui, hạnh phúc cho cả ta và người. 

 

Bồ Đề Kiến Đạo 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *