Category Archives: Gieo Hạt Bình An

3 CÂU NÓI giúp hóa giải TỨC GIẬN MUỘN PHIỀN của Đức Phật Thích Ca

Khi bạn cảm thấy buồn bã, tức giận điều gì, hãy thầm tâm niệm 3 câu nói: “Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ ta trong quá khứ; Tất cả chúng sanh đều là chư Bồ Tát hóa hiện ở đời hiện tại; Tất cả chúng sinh đều là vị Phật tương lai”. Khi […]