Tượng Chú Tiểu Ngồi Thiền Gốm Trắng – Gieo Hạt Bình An

269

Tượng Chú Tiểu Ngồi Thiền Gốm Trắng hay còn gọi là bạch gốm tượng trưng trong sự thuần khiết từ bên trong ra ngoài tâm hồn

Danh mục: