Tượng Quan Công Cầm Đao Gốm Tử Sa

330

Tượng Quan Công thường được đặt trên bàn làm việc nhằm thế hiện sự tôn nghiêm, uy nghi, chính trực, dũng cảm và lòng trung thành của 1 vị dũng tướng

Danh mục: ,